गर्भावस्था और नवजात चिकित्सा जर्नल

లేఖ్ దిశానిర్దేశ్

గర్భావస్థ మరియు నవజాత చికిత్స జర్నల్  గర్భవస్థ మరియు నవజాత చికిత్స కోసం సమ్మిళితం శోధ కార్యం యొక్క ప్రకాశానికి ఒక అంతరరాష్ట్ర శోధ పత్రిక ఉంది.

పాండులిపియాం ఈ సమాజం యొక్క ప్రాప్తి కోసం జాతిని సూచిస్తుంది విచారణ చేయబడలేదు. రెఫరీ కి సిఫారిషోం కె ఆధార్ పర్ పాండులిపియాం స్వీకార్ కి జాతీ ఉంది. ప్రకాశిత పెపర్ గర్భవస్థ మరియు నవజాత చికిత్స జర్నల్‌కి ఏకమాత్ర సంపత్తి లేని జాతకం వారా కాఫీరైట్ కియే జాంగే.

తాళికాం మరియు అంకడొంలు వంటి పాండులిపికి మూల ప్రతి సంపాదకీయ కార్యాలయం  www.sprenas.org/mission. tal-medicine.html పర్ భేజీ జానీ చాహియే అంటే  గర్భవస్థ@ehealthjournals.org  మరియు జానా చాహియే. neonatalmed@scholarcentral.org

పహంచ నీతి ఖోలెం

గర్భవస్థ మరియు నవజాత చికిత్సలు వ్యక్తిత్వ శిక్షావిదోన్ మరియు శోధకర్తాయోం ద్వార స్వతంత్ర రూప సే దేఖ/పత్రం సకత ఉంది.

పాండులిపి కే సభి లేఖలు ఓర్ సె మౌలికత, లేఖత్వం మరియు ప్రతిస్పందించిన రుచికి రుచిగా ఉంటాయి నేను మూల కార్యం ద్వారా ఆధార్ ఉంది మరియు కిసి భీ ప్రింట్ లేదా ఇలక్ట్రానిక్ మీడియా సంస్థ సే ప్రకాశితం లేదు హుయీ హే లేదా కిసీ భీ ప్రింట్ లేదా ప్రకాశాన్ని విచారిస్తున్నాను .

సమ్మేళనం కోసం కార్యవాహ కోసం అలావా అన్య ఇలెక్ట్రానిక్ మీడియా.

ఆలేఖ ప్రసంస్కరణ శుల్క్ (ఏపీసీ)

గర్భవస్థ మరియు నవజాత చికిత్స జర్నల్ స్వ-విత్తపోషిత మరియు దీని కొరకు సంస్ధ/సంస్థాపన ఇక్కడ ఉంది. ఇసలియే, పత్రికా పూరి తరహ సే లేఖనాలు మరియు కొన్ని అకాడమిక్/కార్పొరెట్ ప్రాంగణాలు ण शुलक की मध्यम से संचालित है. ఏక్ ఓపన్ ఎక్సెస్ ప్రకాశకం గురించి నాతే, జర్నల్ లేఖలు తక్ ముఫ్త్ ఆన్ లైన్ గురించి తెలుసుకోవడం కొం సే సదస్యత శుల్క లేదు లేత లేదు. ఇసలియే లేఖలు కో అపనే లేఖలు కో సంసాధిత కరణే ఉచ్ఛిత హంగుల భజన ఆవశ్యకమైనది. लेखकों को को उनकी प प के के लिए स किए ज के ब ही भुगत क आवश है।।।।।। ఉల్లిఖిత లేఖ ప్రచురణ శుల్క బునియాది శుల్కము మరియు యే శుల్క వ్యాపక సంపద, సంబంధము టిల్ సమీకరణ, సంఖ్య యొక్క అతిరిక్త జీవితం యొక్క ఆధారం గురించి భిన్నంగా ఉంది. లేఖ యొక్క పృష్ఠోం యొక్క సంఖ్య మరియు ఫాండింగ్ ఆధారంగా ఆధారంగా.

పాండులిపి ప్రకార్ ఆలేఖ ప్రసంస్కరణ శుల్క్
డాలర్లు యూరో జిబిపి
నియమిత లేఖ 950 1050 900

లేఖ వాపసి నీతి

సమయ-సమయ పర్, కోయి లేఖ్ పాండులిపి జమా కరనే కె బాద్ ఉసే వాపస్ లేనా చాహ సకతా. కిసి కా మన బడలనా ఒక లేఖక విశేషాధికారం ఉంది లేకుంటే స్వతంత్రం ఉంది, జబ్ తక్ కి వహ ఆపని ప్రారంబిక ప్రగతికి 5 రోజులు, గత కొన్ని రోజులుగా జిసకే బాద్ నికాసి శుల్క్ కే రూప్ మెం వాస్త్విక్ ఏపీసీకి 40% వాపస్ లియే గే సభ లేఖలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. . యది ఇసకే బారే మేం ఆపకి కోయి చింతా యా ప్రశ్న, మీరు కృపయా వంటి విషయాలు కరెం. हम आपके इनपुट का स्वागत करते

ఛూట్ నీతి

యది ఆపకే పాస్ ఆర్టికల్ ప్రోసెసింగ్ శుల్క భుగతాన్ కరనే దీని ధనం లేదు, ఏ వైధ కరణ బతానే పర్ శుల్క్ పర్ సమయం-సమయ పర్ చూట్ ప్రాప్త కరణే కా అవసరం మిలేగా. हम యోగ్య కార్యములు ప్రకాశించుట కొరకు రోకనే యొక్క ఫీస్ లేదు.

ఔసత్ ఆలేఖ ప్రచురణ సమయం (ఏపీటీ) 30-45 రోజులు.

పాండులిపియోం కి తైయారీ

పాండులిపియోన్లలో నిమ్మలిఖిత ఉప-విభాజన శామిల్ హోనే చాహియే: శీర్షక్,పృషక్,పాఠం గ్రీ మరియు తరికే, పరిణామం/టిప్పణియం, చర్చ, ఆభార్, సందర్భం, తాళికాండం, అందం n. సభి పాండులిపియాం ఆంగ్లంలో లిఖి జానీ చాహియే మరియు శీర్షక పృష్ఠ భీ పృష్ఠోం పర క్రమానుసార సంఖ్య అంకిత హోని చాహియే.

శీర్షక్ పేజ్

శీర్షక పృష్ఠలో పాండులిపి కా పూర్ణ శీర్షక, లేఖక నామం, ఉసూరు సంస్థానం వంటి అంశాలు aa, చాలా శీర్షక్ మరియు లేఖ కా నామం మరియు పతా, జిసే పత్రాచార భేజా జానా, చాహి ఇ. 3-8 ముఖ్య శబ్ద అవశ్య శామిల్ హోనే చాహియే.

అమూర్త

సార్ 250 శబ్దాలు సే అధిక నహీం హోనా చాహియే. ఈ పూరే వాక్యం లో లిఖ జానా చాహియే మరియు తథ్యాత్మక జానకారి దీని చాహి.

లఘురూప

సంక్షిప్తాక్షరోం మరియు ప్రతీకోం కో ఐకైయోం, ప్రతీకోం మరియు సంక్షిప్తాక్షోపరసాం అలాన్ కర్నా చాహియే: "జైవిక్ మరియు చికిత్స సంపాదనలు మరియు లేఖనాల కోసం ఒక పాట ీ ఆఫ్ మెడిసిన్ లండన్ 1977)".

సందర్భం

పాఠం లో ఉద్ధృత సభ సందర్భం సందర్భం కో వాంకూవర్ సమాజం కోసం అనుసర ఉద్ధృత కియా జానా చాహియే. ఉన్హేం క్రమానుసారం ఉసి విధానంలో లేఖ కియా గయా హే. పాఠంలో సందర్భోచితంగా అరబీ అంకోం ద్వారా [వర్గ కోష్ఠక్] పహచానేం. లేఖోం కో ఉద్ధృత సభ సందర్భోచిత సటికతా కి జాంచ్ మరియు సునిశ్చితం. సభి లేఖోం కో ఉద్ధృత కియా జానా చాహియే. చికిత్స పత్రికాయోం శీర్షకోం సంక్షిప్తాక్షర ఇండెక్స్ మేడికస్ నవీనత సంస్కార సంబంధమైన తాక్షారాలు అనురూప్ హోనే చాహియే. పత్రికా ఖండంలోని ఉద్ధృత ప్రత్యేక సందర్భం పృష్ఠ సంఖ్యాపరంగా ఉంది. ఉదాహరణ నీచే దిఖాయే ఉంది

జర్నల్ లేఖ

గెండ్రాన్ ఎఫ్‌పి, న్యూబోల్డ్ ఎనెల్, విశ్వాస్-మెజియా పీ, వాంగ్ ఎమ్, నియారీ, గొంజలేజ్ ఎఫ్ఎ, విజయమైన్ జీ. P2Y2 మరియు P2X7 న్యూక్లియోటైడ్ రిసెప్టర్స్ ద్వారా సిగ్నల్ ట్రాంసడక్షన్ మార్కు జాట్ స్ మరియు మైక్రోగ్లియల్ కోశికాం మెన్ న్యూరోయిన్ఫ్లెమేటరీ ప్రతిక్రియేంథింగ్. బయోమెడ్ రేస్ 2003; 14:47-61.

వ్యక్తి లేఖలు కి పుస్తకం

కైర్ కేఈ, టోనర్ పీజీ. కోషిక సేకరణ: ఇలెక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ కా పరిచయం. తీసరా సంస్కరణ ఎడినబర్గ్ చర్చిల్ లివింగ్స్టన్ 1962.

సంపాదిత పుస్తకం

డౌసెట్ జె, కొలంబని జె ఎడ్. హిస్టోకొంపేటెబిలిటీ 1972. కోపెనహెగన్ ముక్సగార్డ్ 1973.

ఒక కితాబ్ లో అధ్యాయ్

ఫెనిచెల్ జీఎమ్. హెమిపెల్గియా: ఇక్కడ: క్లినికల్ న్యూరోలాజి. దూసరా సంస్కరణ డబ్ల్యూబీ సాండర్స్ కంపనీ, ఫిలడెల్ఫియా 1993; పీపీ 246-260.

టేబల్

తాళికాఓం కో ఫోటోగ్రాఫ్ యా స్కైన్ కియె గే దస్తావేజ్‌లు చూపించు పాఠం మీద ఉనకే పదే పదే పదే పదే చెప్పాలి. శీర్షక్ ప్రదాన్ కరెన్. తాళికాఓం కో అలగ్-అలగ్ షీట్ పర్ టైప్ కియా జానా చాహియే. ప్రత్యేక వివరణ ప్రత్యేక కోలమ్ కో సంక్షిప్త లేదా సంక్షిప్త శీర్షక దేం.

అంకడొంలు

సభి అంకడొం కో ఒక సాథ్ సూచీబద్ధ కియా జానా చాహియే. ఆంకాడే 16.5 x 22.0 సెమీ సెమీ అంటే ఎక్కువ కాదు. చిత్రాల పునరుత్పాదన, కేవలం అచ్ఛీ గుణవత్త వాలే చిత్ర మరియు మూల తస్వీరములు हैं. జబ్ సంభవ హో, పునరుత్పాదన వంటి చిత్రాల కోసం ఒక పృష్ఠ సమూహానికి సంబంధించినది. ఫోటోమైక్రోగ్రాఫ్‌లో ఆంతరిక్ స్కెల్ మార్కర్ హోనే చాహియే. ఫోటోమైక్రోగ్రాఫ్‌లో ఉపయోగానికి సంబంధించిన ప్రతీక్, తీరా అక్షర పృథ్విలో చాహియే. ఇలెక్ట్రానిక్ రూప్ సే సబ్మిట్ కియే గే హాఫ్-టోన్ మరియు రంగీన్ చిత్రాల 3వ చిత్రం 0 డీపీఐ కా అంతిమ రిజాల్యూషన్ హోనా చాహియే, మరియు రేఖా చిత్రాలు-200కి 80 హోనా చాహియే.

గైలీ ప్రూఫ్

జబ్ తక్ అన్యథా సంకేతం న దియా జాయే, గైలీ ప్రూఫ్ సంబంధిత లేఖకు సంబంధించిన విషయాలు 48 ఘంటొం కె భీతర్ వాపస్ కర్ దియే జానే చాహియే.

రీప్రింట్

పునర్ముద్రణ ఖరీదే జా సకటే ఉంది. సుధార్ కె బాద్ గైలీ ప్రూఫ్ లౌటతే సమయ పునర్ముద్రణ కి ఆపూర్తి కా ఆదేశము . కోయి భీ పునర్ముద్ర నిఃశుల్క ప్రధానం నహీం కియా జాగా. పునర్ముద్రణ ఆర్డర్ ఫార్మ్ మరియు మూల్య సూచీ గాలి ప్రమాణం యొక్క సాథ భేజీ.

రిఫరీ

ఆమ్ తౌర్ పర్, ప్రస్తుత పాండులిపియాం హమారే పైనల్ సే ఒక అనుభవం రెఫరీ కో భేజీ. యోగదానకర్త తీన్ యోగ్య సమీక్షలు గురించిన ప్రస్తావనలు ఉన్నాయి అనుభవం ఉంది, లేకున్నా యోగదానకర్తాయోం సమాన సంస్థానం నుండి 10వ సంవత్సరం వరకు ం యోగదానకర్తాయోం వంటి పాండులిపియాం ప్రకాశితం.

నీతి

మానవ విషయములలో ప్రయోగాములకు రిపోర్టింగ్ కరతే సమయం, ఇంటి కరెంకు చాలా ముఖ్యమైనవి వ ప్రయోగం (సంస్థాగత లేదా క్షేత్రం) ప్రతి జిమ్మెదార్ సమితి యొక్క నైతిక మానకొండు మరియు 1975 సంవత్సరాలకు సంబంధించినది మీరు, జైసా కి 2000 నుండి సంశోధిత కియా గయా థా ( http:/ /www . wma.net/en/30publications/10policies/b3/ ). మారీజోం యొక్క నామ్, అధ్యాక్షర్ లేదా అస్పటల్ నంబర్ లేదా ఉపయోగ కరెం, విశేషకేంద్రం ఎం. జానవరోన్ కోసం ప్రయోగాలు కోసం రిపోర్ట్ కరటే సమయం, బటాయం కి ప్రయత్నశాలలు మరియు జానవరి. పయోగ్ పర్ సంస్థాన్ యా రాష్ట్రీయ అనుసంధాన్ పరిషత్ కి మార్గదర్శికా యా కిసి రాష్ట్ర పతకం గయా థా యా నహీం.

అంకడే

జబ్ సంఘటన హో, నిష్కర్షలు కో మాపెం మరియు ఉన్హేం మ్యాప్ తృప్తి యా అనిశ్చత (అనిశ్చిత అంతరాల్) ఉత్తమ సంకేతాలు ఉన్నాయి. అవలోకనం నుండి కూడా నూకసాన్ కి రిపోర్ట్ కరెన్స్ విధి అనుభవం గురించి సాధారణ వివరణ రఖేం. జబ్ డేటా కో పరిణామం అనుభవం గురించి చెప్పవచ్చు ोग की जाने ఆంకడొం మెన్ తకనీకి శబ్దం యొక్క గైర్-తకనీకి ఉపయోగ సే బచెం, జైసే 'యాచ్' है ఒక యాదృచ్ఛిక ఉపకరణం), 'సామాన్య', 'మహత్వపూర్ణ', 'సహసంబంధ' మరియు 'నమ'. సాంఖ్యిక శబ్దాలు, సంక్షిప్తక్షరోన్లు మరియు అధికాంశ ప్రతీకాం కో పరిషత్.

సదస్యత

ప్రీమియం వ్యక్తి/సంస్థాగత సదస్యత కో మంజూరి దేనే బాధ, వారి లేఖనం కోసం ो అపని మూల్యవంతుల పాండులిపియోం ఈ జర్నల్‌లో ప్రకాశవంతంగా ఉంది. సంవత్సరం/3 సంవత్సరం/5 సంవత్సరం) అంతంత అపనే లేఖ ముఫ్త్ మేం ప్రకాశవంతంగా ఉంది. ) సదస్య అబ్ విశ్వవిద్యాలయోం/సంస్థానోం/వ్యక్తియోం/ఛాత్రోం/వైజ్ఞానిక సంబంధమైన సమితి है.

వ్యక్తిగత వార్షిక సదస్యతా లాభం

సదస్య కిసి భీ  సంబద్ధ అకాడమీ సదస్య కో కిసి భి సంబద్ధ అకాడమీలు సమ్మేళనం
కోసం పంజీకరణ పర్ ఛూట్ మిలే  .

సంస్థ సదస్యత లాభం

పంజీకృత విశ్వవిద్యాలయ/సంస్థాన్  సంబంధ అకాడమీ जमा कर सकते हैं. పంజీకృత విశ్వవిద్యాలయం/సంస్థానం (ప్రతినిధి కోసం) కోసం ఒక పదం లియే
పంజీకరణ పర్ ఛూట్ మిలేగీ  . పంజీకృత విశ్వవిద్యాలయ/సంస్థాన్ కో సంబద్ధ అకాదమియోం సే సదస్యత ప్రతిష్టాత్మక పత్రం గా.

సదస్యత 1 సంవత్సరం 3 సంవత్సరాలు 5 సాలు
వ్యక్తి యూరో 2499 యూరో 4999 యూరో 5999
విశ్వవిద్యాలయ / సంస్థాన్ యూరో 4999 యూరో 9999 యూరో 11999

అతిరిక్త నీతియాఁ

బంద పత్రికాయం

జో జర్నల్ కిసి భీ కరణ సే బంద్ హో జాతే హైం, వే జర్నల్ కి వెబ్ సైట్ గ్రహీత్ రహేంగే. యే బంద పత్రికాయం ఆమ్ జనతా కోసం ఖులీ రహేంగి మరియు విభిన్న సూచనల కోసం పలబ్ధ రహేంగీ.

వాపసి మరియు సుధార్

యది కిసి పెపర్ కో పహలే సే హి ప్రకాశిత జర్నల్ సే హటానే కి ఆవశ్యకత ఎలా ఉంది, ఇది పీడీఎఫ్ సంస్క రణలో ఈ తరహ హటా దియా జాగాకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది/ప్రకటన ఎఫ్ నంబర్ కో న బదలే. జర్నల్. హతై గై పాండులిపి యొక్క లేఖ పునర్ప్రకాశం శుల్క్ (యది లాగూ ఎలా) వంటిది. జర్నల్ యొక్క సంశోధిత సంస్కరణ జర్నల్ వెబ్సైట్, సాథ్ హీ సభి లాగూ అనుక్రమణీకరణం జాంగే.

పహలే సే ప్రకాశిత పత్రికలు ప్రకాశిత కిసి భీ అన్య పెపర్ కో ప్రభావిత న కరే. యది సుధార్ లేఖకి సంతృప్తి పరచడం జరిగింది ప్రకాష్ కి సంతృప్తి కోసం కరణ సుధార్ బినా కిసి శుల్క కే కియా జాగా. జర్నల్ యొక్క సంశోధిత సంస్కరణ జర్నల్ వెబ్సైట్, సాథ్ హీ సభి లాగూ అనుక్రమణీకరణం జాంగే.

విజ్ఞాన దేనా

నిర్ణయ కార్యకారి నిదేశక ద్వార లింకే ఉంది. జో విజ్ఞానం ఉపయుక్తంగా ఉంది ఉచ్చ శిక్షా సంస్థాన్, అనుసంధాన సంఘం, ప్రకాశ కంపనియం, శైలీకృత శంఖం, అనువాద సేవ, జర్నల్ అనుక్రమణ కంపనీయం, సమ్మేళన అయోజక్, కార్యక్రమ సమన్వయక్ ఇ. వర్తమానంలోని స్వీకృత విజ్ఞానం యొక్క ప్రకారములలో జర్నల్ వెబ్సైట్ కొరకు రక్షితం జ్ఞాపన్, సాథ హీ జర్నల్ కే ముఖ్య భాగం లో షామిల్ ఛావి మరియు టెక్స్ట్ విజ్ఞానం.

తేజ్ సంపాదకీయ నిష్పాదన మరియు సమీక్ష ప్రక్రియ (ఫీజు-సమీక్ష ప్రక్రియ)

గర్భవస్థ మరియు నవజాత చికిత్స జర్నల్ నియమిత లేఖ రచన శుల్కం కోసం $99 ఖర్చులు తప్ప సాథ్ ఫాస్ట్ సంపాదకీయ నిష్పాదన మరియు సమీక్షా ప్రక్రియ (ఎఫై-సమీక్ష ప్రాక్రియా) ै. ఫాస్ట్ సంపాదకీయ నిష్పాదన మరియు సమీక్షా ప్రక్రియ లేఖలో ఒక విశేష సేవ చేయవలసి ఉంది డలింగ్ సంపాదక రచనలు ै. ఒక లేఖకు సంబంధించిన రచనల కంటే ఎక్కువ 3 రోజులలో పూర్వ-సమీక్షకు తీవ్రమైన పత్రాలు మరియు సమీక్ష ద్వార సమీక్షా ప్రమాణం 5 రోజులు, ఉసకే వాదం 2 రోజులు/రోజులు న ప్రాప్త హో సకతి है. యది లేఖ కో హేండలింగ్ సంపాదక ద్వార సంశోధన గురించి తెలుసుకోవాలి, మీక్షక్ లేదా వైకల్పిక సమీక్ష ద్వారా బాహరి సమీక్ష కోసం 5 రోజులు మరియు లగే.

పాండులిపియోం కి స్వికృతి పూరి తరహ సే సంపాదకీయ టీం విచారం మరియు స్వతంత్ర సమక్షం అలానే ప్రేరిత హోదా ఉంది దకీయ సమీక్షా ప్రక్రియా కా మార్గ్ చాహే జో భీ హో, ఉచ్ఛతం మానకోం కో బానో है. వైజ్ఞానిక మానాలు మరియు పాలన్ కరనే యొక్క హాండలింగ్ సంపాదక మరియు లేఖ యోగదానకరం . $99కి లేఖ శుల్క-సమీక్ష ప్రాక్రియా వాపసు లేదు యా ప్రకాశం కోసం వాపస్ లే లియా గయా హో.

సంబంధిత లేఖ యా సంస్థ/సంఘటన పాండులిపి శుల్క-సమీక్ష ప్రక్రియా భుగతాన్ కరణే ै. అతిరిక్త శుల్క-సమీక్ష ప్రక్రియా భుగతాన్ తేజీ సే సమీక్షా ప్రసంగం మరియు త్వరిత సంపన్నత కవరు కరతా ఉంది, మరియు నియమిత లేఖ ప్రకాశాన్ని అందించడం ద్వారా విభజింపబడుతోంది है, HTML, XML మరియు PDF జైసే కై స్థాయీ అభిలేఖగార్ లో పూర్ణ-పాఠం సమావేశం కో సురక్షిత కారత ఉంది. మరియు విభిన్న అనుక్రమణ ఎజెన్సియోం కో ఫీడింగ్.